Schade zonder dader: wat nu?

Het komt helaas nog vaak voor. Iemand veroorzaakt schade aan een auto waarvan de eigenaar niet in de buurt is en laat vervolgens geen briefje achter. Wat moet je doen als je schade aantreft op je auto waarvan de dader onbekend is?

Waarborgfonds Motorverkeer

In het geval van schade zonder dat de dader bekend is, kun je een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer voor een schadevergoeding. Het moet hierbij wel vaststaan dat je niet zelf aansprakelijk bent voor de schade, maar dat deze is veroorzaakt door een derde. Als u door een motorrijtuig schade hebt geleden en de bestuurder is aansprakelijk voor de ontstane schade kunt u een verzoek om schadevergoeding bij ons indienen in het geval dat motorrijtuig:

A: onbekend is gebleven

B: wel bekend is, maar niet is verzekerd

C: wel bekend is, maar is gestolen

D: wel verzekerd is, maar de verzekeraar is failliet

E: is vrijgesteld van verzekeringsplicht

De schade moet dus altijd zijn veroorzaakt door een motorrijtuig. Zoals bijvoorbeeld een auto, motor, brommer. Schade op een andere wijze ontstaan, bijvoorbeeld door; vandalisme, vuurwerk, brandstichting, natuurgeweld of een poging tot diefstal kunnen wij helaas niet vergoeden. Daarnaast geldt er uitsluitend voor materiële schade ontstaan door een onbekend gebleven motorrijtuig een wettelijk eigen risico van 250,00 euro.

Doe de schade zonder dader check (www.schadezonderdader.nl)

Met deze check controleert u of u een claim kunt indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Misschien kan het Waarborgfonds de schade vergoeden. Let op: het beantwoorden van de vragen betekent niet automatisch een vergoeding van de schade.

Moet u aangifte doen van de schade?

Als de veroorzaker onbekend is, kunt u pas schade claimen nadat u aangetoond heeft de veroorzaker te achterhalen. Dat kan door binnen 14 dagen aangifte bij de politie te doen of een getuigenverklaring van het Waarborgfonds. Aan een getuigenverklaring kunt u komen door het houden van een buurtonderzoek of het doen van een oproep via een advertentie. Wellicht hebben mensen iets gezien. Het Waarborgfonds vergoedt namelijk alleen de autoschade als u binnen 14 dagen heeft geprobeerd de veroorzaker te achterhalen. Na deze termijn kan de schade niet meer worden geclaimd.

Als u de schade bij Honor Autoschade meldt, dan wordt de verdere afhandeling geregeld met het Waarborgfonds.

 

100% klantgericht

100% ontzorgen

100% vakmanschap

100% maatwerk

100% betrokken

Honor Autoschade, it’s an honor to serve you!

Bel 0174 – 42 15 15